Εταιρικο Προφιλ

Η εταιρεία μας λειτουργεί ως  Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ολοκληρωμένης Υποστήριξης

Φοιτητών που δραστηριοποιείται με επιτυχία στον εκπαιδευτικό χώρο, παρέχοντας πλήρη ενίσχυση

καθ΄ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους (πτυχιακές εργασίες, διπλωματικές εργασίες, φοιτητικά

μαθήματα, αναλύσεις spss). 

Σκοπός της εταιρίας μας είναι η προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, δίνοντας έμφαση στις

ανάγκες των πελατών της.

Οι έμπειροι συνεργάτες μας μπορούν με ταχύτητα και ακρίβεια να σας υποστηρίξουν σε πτυχιακές και

διπλωματικές εργασίες κάθε αντικειμένου, σε μεταπτυχιακές διατριβές,  σε εργασίες για ΕΑΠ,

σε στατιστικές μελέτες και αναλύσεις στην εύρεση βιβλιογραφίας, στην παρουσίαση του έργου σας, σε

επιμέλεια κειμένων, σε μεταφράσεις και φοιτητικά μαθήματα, ακόμα και στη δημιουργία και επιμέλεια

του βιογραφικού σας σημειώματος.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει να ακούσει με προσοχή τις ανάγκες σας, να σας ενημερώσει σχετικά με

τον τρόπο λειτουργίας του Εκπαιδευτικού μας Ομίλου και να σας βοηθήσουν με την επιλογή του

κατάλληλου για εσάς συνεργάτη.

Λειτουργούμε καθημερινά, ακόμα και το Σάββατο και την Κυριακή ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η

υποστήριξη προς το φοιτητή θα είναι διαρκής και η όποια απορία θα αντιμετωπίζεται άμεσα και

αποτελεσματικά.