Υπηρεσιες

 

 

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Η Πτυχιακή Εργασία είναι ένα επιστημονικό κείμενο και θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ως προς τη γλώσσα και το ύφος από λιτότητα, ακρίβεια και σαφήνεια

 

 Καθορισμός θέματος:

 Δομή Πτυχιακής Εργασίας:

Βιβλιογραφική έρευνα : 

Δημιουργία διαγράμματος: 

 Αποδελτίωση: 

Συγγραφή τελικού κειμένου:  

Βιβλιογραφία – Περιεχόμενα – Παραρτήματα Ευχαριστίες: 

 

Πτυχιακές εργασίες 

 

Πτυχιακή εργασία στα Αγγλικά

Πτυχιακές  Εργασίες Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πτυχιακές εργασίες Λογιστικής

Πτυχιακές εργασίες Νοσηλευτικής

Πτυχιακές εργασίες Φυτικής Παραγωγής

Πτυχιακές εργασίες Διαιτολογίας

Πτυχιακές εργασίες Αυτοματισμού

Πτυχιακές εργασίες Βιβλιοθηκονομίας

Πτυχιακές εργασίες Φυσικοθεραπείεας

Πτυχιακές εργασίες Πληροφορικής

Πτυχιακές εργασίες Τουριστικών επιχειρήσεων

Πτυχιακές  εργασίες Γεωπονίας

Πτυχιακές εργασίες Θεολογίας

Πτυχιακές εργασίες Φιλολογίας

Πτυχιακές εργασίες Ιστορίας

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

 

Η Εταιρία μας αναλαμβάνει την υποστήριξη αιτήσεως εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και την υποστήριξη της εκπόνησης σε όλη τη διάρκεια της διδακτορικής διατριβής.

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

 

Η εταιρία μας αναλαμβάνει τις μεταφράσεις πάσης φύσης κειμένων όπως:

Επίσημες ή επικυρωμένες μεταφράσεις είναι οι μεταφράσεις που πρόκειται να προσκομιστούν σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, όπως δημαρχεία, ληξιαρχεία, υπουργεία, εφορίες, πανεπιστήμια.

Μεταφράσεις επιστημονικών κειμένων από όλες τις επιστημονικές πειθαρχίες.